divider

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości od przedsiębiorstw sieciowych

separator

Świadczymy specjalistyczną pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowań za umieszczenie na nieruchomościach urządzeń przesyłowych (w tym odszkodowania za umieszczenie słupów energetycznych, linii energetycznych, gazowych, wodociągowych i telekomunikacyjnych). Odszkodowania takie należą się za okres ostatnich 10 lat, pod warunkiem, że przedsiębiorstwo sieciowe nigdy nie uzyskało zgody właściciela nieruchomości na bezpłatne umieszczenie linii lub urządzeń, a nadto nie doszło do zasiedzenia służebności.

Nadto świadczymy pomoc prawną w zakresie usuwania z nieruchomości lub przebudowy uciążliwej infrastruktury technicznej.


separator